ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Δ.Ε.Υ.Ψ.Υ.), αναγνωρισμένο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 2001 αναλαμβάνοντας και πραγματοποιώντας το έργο της ίδρυσης και λειτουργίας δομών αποασυλοποίησης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στα πλαίσια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. 

Πέραν της ανάπτυξης Κοινοτικών Ψυχιατρικών Δομών, οι κοινωφελή σκοποί της Δ.Ε.Υ.Ψ.Υ. επεκτείνονται και σε πρόσθετες δράσεις όπως:

– Την προαγωγή επιστημονικών τομέων και δραστηριοτήτων που αφορούν στην πρόληψη και θεραπεία
– Στην συνέργια και συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της ψυχικής υγείας του πληθυσμού συμβάλλοντας στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική και γενικότερα κοινωνική αποκατάσταση της μερίδας του πληθυσμού με ειδικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες
– Τη συμβολή στην εκπαίδευση και εξειδίκευση επαγγελματιών από το χώρο της ψυχικής υγείας και άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων σε θέματα κοινωνικής-κοινοτικής ψυχιατρικής
– Στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων μετεκπαίδευσης στο χώρο της ψυχιατρικής
– Στην ανάπτυξη συνεργασίας σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών οργανισμών και φορέων
– Στη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων με θέματα σχετικά προς τους σκοπούς της Εταιρείας κ.α.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ανάπτυξη δομών αποασυλοποίησης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την προώθηση των παραπάνω σκοπών της Εταιρείας. Συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2005 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Ημέρας «ΠΟΡΕΙΑ», ενώ κατά το έτος 2003 λειτούργησαν τα οικοτροφεία «ΠΗΓΗ», στα Κύργια Δράμας, «ΕΠΟΧΗ» στον Πενταπλάτανο Γιαννιτσών, και «ΕΙΡΜΟΣ» στον Δρυμό Θεσσαλονίκης. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε, για τους πρώτους 18 μήνες, κατά 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και στη συνέχεια η χρηματοδότησή του καλύπτεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΥΚΑ


Κατά την πολυετή πορεία της η Δ.Ε.Υ.Ψ.Υ. προχώρησε και σε επιπλέον δράσεις που συνέβαλαν στην προώθηση των καταστατικών της σκοπών με τη διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων, με την επιμόρφωση επαγγελματιών ψυχικής υγείας, με τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα ψυχικής υγείας, με την προώθηση της σημασίας της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην κοινότητα κ.α.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) συμβάλλει στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και της επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους.

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006»: Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» Πατησίων & Γλαδστώνος 1Α, Τ.Κ. 10677, Αθήνα