ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
Η συνεργασία του Οικοτροφείου "Ειρμός" με τον Ερυθρό Σταυρό διαρκεί από το 2007 έως σήμερα. Κατά τη συνεργασία αυτή μια ομάδα εθελοντών συμμετέχει σε εβδομαδιαία βάση σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης των ενοίκων.
Σε μια εκδήλωση που έγινε στο χώρο
του Οικοτροφείου, η νέα σειρά εθελοντών της κοινωνικής υπηρεσίας του Ερυθρού Σταυρού παρακολούθησε μια παρουσίαση της εμπειρίας αυτών των εθελοντών.
Ακολούθησε συζήτηση με το προσωπικό του "Ειρμού" για τη σημασία του εθελοντισμού στους χώρους ψυχικής υγείας.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ 
Η συνεργασία του Οικοτροφείου "Ειρμός" με τον Ερυθρό Σταυρό διαρκεί από το 2007 έως σήμερα. Κατά τη συνεργασία αυτή μια ομάδα εθελοντών συμμετέχει σε εβδομαδιαία βάση σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης των ενοίκων. Σε μια εκδήλωση που έγινε στο χώρο του Οικοτροφείου, η νέα σειρά εθελοντών της κοινωνικής υπηρεσίας του Ερυθρού Σταυρού παρακολούθησε μια παρουσίαση της εμπειρίας αυτών των εθελοντών.  Ακολούθησε συζήτηση με το προσωπικό του "Ειρμού" για τη σημασία του εθελοντισμού στους χώρους ψυχικής υγείας.
You are here Νέα | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ